Archiwum 2015

 


 

2015-12-14

W dniu 4 grudnia br. odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych. Był to czas gdzie dzieci i ich rodzice zastępczy mogli mile spędzić czas. W czasie zabawy odbyły się różnorodne gry i konkursy. Dzieci mogły korzystać z zabawy w kulkolandii, co okazało się największą atrakcją dla maluchów.
Oczywiście w trakcie zabawy dzieci odwiedził święty Mikołaj, który wręczył paczki.
W czasie, gdy dzieci bawiły się, rodzice mogli usiąść przy wspólnym stole, poczęstować się słodkościami i wymienić doświadczeniami.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2015-09-09

Dnia 27 sierpnia 2015 r. odbył się wyjazd dzieci z rodzin zastępczych do parku rozrywki „Nowa Holandia”. Był to czas, w którym dzieci zarówno młodsze jak i te starsze miały okazje by się zintegrować i wspólnie korzystać z licznych atrakcji. Wraz z dziećmi odwiedziliśmy Wyspę Potworów, replikę Osady Wikingów, Wyspę Iluzji, Ptaszarnię i wiele innych atrakcji parku. Dla bardziej odważnych czekała ogromna zjeżdżalnia „Lew Gigant”, która cieszyła się największą popularnością. Każde dziecko mogło sprawdzić swoje umiejętności logiczne w labiryncie, spróbować swoich sił w wirującym tunelu oraz odkryć świat magii na Wyspie Iluzji. Dodatkową atrakcją był rejs tramwajem wodnym, podczas którego mogliśmy podziwiać kamienie na wyspie STONEHENGE oraz wyspę MOAI.  
W trosce o nasze dzieci i ich pełne zadowolenie nie mogło zabraknąć obiadu w barze na terenie parku rozrywki. Po chwili odpoczynku podopieczni korzystali z kolejnych atrakcji takich jak zjeżdżalnie, dmuchany zamek, kopalnia złota a na najmłodszych czekała zabawa w miękkich kulkach. 
Po dniu pełnym wrażeń, wróciliśmy bezpiecznie do domu a widząc uśmiechy na twarzach dzieci wiemy, że było to udany wyjazd i dzień wielu miłych i niezapomnianych chwil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015-09-07

W dniu 26 sierpnia 2015r. odbyło się spotkanie, którego tematem było przedstawienie wyników sporządzonej na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych” w Powiecie Sztumskim.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu sztumskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sztumie (Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu), Komendant Powiatowy Policji w Sztumie, Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie, przedstawiciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
Po zaprezentowaniu Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzenia się, co do przeprowadzonych badań. Uczestnicy spotkania głównie zwrócili uwagę na:
- zadawalający niski wskaźnik uznania za problem społeczny wzrostu przestępczości,
- znaczny odsetek sytuacji, w których rodzice nie zorientowali się, że ich dzieci znajdują się pod wpływem alkoholu.
- wysokie bezrobocie w Powiecie Sztumskim,
- alkoholizm wśród mieszkańców Powiatu,
- niski wskaźnik zażywania narkotyków i dopalaczy,
- problem hazardowy. W badaniu nie ma on odzwierciedlenia, jednakże zauważono, iż powstaje dużo nowych punktów z automatami (salonów gier) i brak jest kontroli nad tego typu punktami.
Spotkanie zakończyło się pozytywnym aspektem, a mianowicie doceniono współpracę wszystkich instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny znajdujących się na terenie powiatu sztumskiego.
Z dokumentem „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” Powiat Sztumski 2015 można zapoznać się na stronie: pcprsztum.mojbip.pl w zakładce Programy.

 

Diagnoza Zagrożeń Społecznych Powiat Sztumski 2015.pdf

 

 


 

2015-06-03

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 29.05.2015 r. w sali Starostwa odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Uroczystość rozpoczęła przemową pani kierownik Ewelina Łęgowska, witając Starostę pana Antoniego Downarowicza, przybyłych Radnych Powiatowych oraz wszystkich obecnych gości.

Pierwszą częścią spotkania było oficjalne podziękowanie rodzinom zastępczym za długoletnią współpracę, zaangażowanie i serce włożone w wychowanie swoich podopiecznych. Rodziny otrzymały pisemne podziękowania, symboliczne nagrody w postaci dekoracyjnych statuetek oraz kwiaty. Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze, przyznaliśmy jedną nagrodę główną, którą otrzymała Sandra Mańka i trzy wyróżnienia wiekowe:

- I grupa – dzieci do lat 7 – Wiktoria Dymek

- II grupa – od 8 do 12 lat – Julia Cacan

- III grupa – od 13 lat – Dajana Kruszyńska.

Dzieci, oprócz dyplomów otrzymały nagrody rzeczowe, m.in. aparat cyfrowy, pendrive, gry planszowe, pozostali uczestnicy, w ramach podziękowania za wzięcie udziału w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie przyjemności, czyli czekolady.

Podczas uroczystości odbył się również pokaz talentów dzieci umieszczonych w pieczy. Dzieciom należą się wielkie słowa uznania i podziwu za odwagę i chęć pokazania swoich mocnych stron.

Po występach najmłodszych nadszedł czas na poczęstunek w postaci smacznych przystawek, ciasta, słodyczy oraz kawy i herbaty. Na koniec spotkania czekała na dzieci niespodzianka

w formie przedstawienia teatralnego i zabaw interaktywnych „Przygody piratów”. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach, największą atrakcją okazał się pokaz baniek mydlanych

o różnych rozmiarach, dzieci biegały po sali próbując rozbić jak najwięcej baniek, następnie mogły puszczać je same. Na sali zapanował gwar i okrzyki radości a na uśmiechniętych twarzach najmłodszych zagościło szczęście i zadowolenie, co tego dnia było dla nas najważniejsze.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015-05-13

KONKURS PLASTYCZNY PROMUJĄCY RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

>> Plik do pobrania
Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego promującego Rodzicielstwo Zastępcze

 

 


 

2015-05-13

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
serdecznie zaprasza rodziny zastępcze
na uroczystość z okazji

Dnia Rodzicielstwa Zastepczego,

która odbędzie się w dniu 29.05.2015r.
w Sali Starostwa, ul. Reja 12 w Sztumie, godz. 13.00
Podczas spotkania zostanie roztrzygnięty konkurs plasyczny promujący rodzicielstwo zastępcze,
odbędzie się pokaz talentów dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych,
przedstawienie grupy teatralnej pt. "Pirackie opowieści" oraz inne atrakcje.
Serdecznie zapraszamy!

 

 


 

 

2015-05-13

DYŻURY DORADCY PRAWNEGO


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej porady doradcy prawnego, który pełni dyżury 2 razy w miesiącu w siedzibie PCPR w Sztumie, oś. Sierakowskich 15.
-    w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 15.30 do 17.30
-    w czwarty czwartek  każdego miesiąca od godz. 13.30 do 15.30 
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze poinformowanie o przybyciu, osobiście bądź telefonicznie pod  nr tel: 55 267-74-79 lub e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Osoba do kontaktu Wioletta Trochowska- pracownik socjalny PCPR Sztum

 

 


 

2015-05-11

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU
DLA DZIECI PRZEBYWAJACYCH W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
NA 2015 r.

Zgodnie  z  art. 83  ust.1, pkt. 1  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013r., Nr 135 z późn. zm.) rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

1.    Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania.
2.    Dofinansowanie można uzyskać do wypoczynku zorganizowanego w formie kolonii, obozów, zimowisk, wycieczek i wczasów – gdzie pobyt trwa co najmniej 5 dni. Dopłaty można uzyskać również do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.
3.    W przypadku większych potrzeb niż posiadanych środków finansowych dofinansowanie do wypoczynku dla danego dziecka będzie  przysługiwało raz do roku.
4.    Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie do wypoczynku zostanie każdorazowo określona w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sztumie na dany rok kalendarzowy.
5.    Wysokość dofinansowania do wypoczynku określa się na kwotę od 200zł do  700zł na jedno dziecko, nie więcej jednak niż całkowity koszt wypoczynku, uwzględniając możliwości finansowe powiatu.
6.    Przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzinę zastępczą do PCPR, według wzoru dołączonego do zasad oraz dokumentu potwierdzającego zaplanowany wypoczynek dziecka, np. dowód dokonania rezerwacji i przedpłaty, faktura, rachunek, zaświadczenie, itp.
7.    Dofinansowaniu podlegają tylko koszty bezpośrednio związane z wypoczynkiem dziecka.
8.    Przyznanie oraz odmowa przyznania dofinansowania do wypoczynku następuje  w drodze decyzji administracyjnej.
9.    Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi poprzez dostarczenie faktury, rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów wypoczynku dziecka, które należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie  w nieprzekraczalnym terminie  30 dni od zakończenia wypoczynku.  
10.    W przypadku niezłożenia rozliczenia, przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi jak dla świadczeń nienależnie pobranych.

>> Plik do pobrania:

Załącznik

 


 

Sztum, dnia 23.03.2015 r.


Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON 2015 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd PFRON w dniu 19.03.2015 r. wprowadził zmiany dotyczące Modułu II ww. programu.
Zakres wprowadzonych zmian:
- wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 700 zł
- wskazano maksymalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 1000 zł
- określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia – z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:
•    zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
•    z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł.
- wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II”, przez co należy rozumieć:
•    dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,
•    w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidulanych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r., tj. według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12


Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 

 

 


 

2014-09-15

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie jako lider wraz z partnerami  (MOPS W Sztumie, GOPS w Mikołajkach Pomorskich, GOPS w Starym Dzierzgoniu, MOPS w Dzierzgoniu oraz PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu) realizuje od 01 stycznia 2014 r. projekt „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego przystąpiło 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu sztumskiego.

 

>> Więcej informacji oraz galeria zdjęć

 


2014-07-08

 

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

 

 


 

2014-07-08

 

BEZPŁATNA PORADA PRAWNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej porady radcy prawnego, który pełni dyżury
we wtorki (2 razy w miesiącu) od godz. 1000 do godz. 1100
w siedzibie PCPR w Sztumie, oś. Sierakowskich 15.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia osobiście bądź telefonicznie: 55 267-74-79 lub e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

2014-06-13

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON 2014 r.


Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 09.06.2014 r. wprowadziła zmianę terminu przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd„ -

w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia.


Termin przyjmowania wniosków w przypadku Modułu II pozostaje bez zmian
(do 30 września).


Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska


 


 

2014-06-10

Z okazji Dnia Dziecka, 02.06.2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zorganizowało wyjazd na koncert w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Pana Wojciecha Rajskiego przy współudziale Macieja Miecznikowskiego, który odbył się w Sali Akademii Muzycznej w Gdańsku. Głównymi organizatorami koncertu byli Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Gdańsku oraz Fundacja Serce im. Janusza Korczaka w Gdańsku.

Na koncert zostały zaproszone dzieci z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z województwa pomorskiego. Koncert był prowadzony przez znanego piosenkarza i muzyka Macieja Miecznikowskiego, który miał bardzo dobry kontakt z dziećmi oraz okazał się bardzo sympatyczną osobą. Był to mile, wspólnie spędzony czas dla dzieci i ich opiekunów.  Dopełnieniem radości dzieci były paczki ze słodyczami i prezentami, które otrzymało dziecko. 

 

 


 

2014-05-30

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 23 maja 2014 r. odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Gospodarstwie Agroturystycznym „INNY ŚWIAT” w miejscowości Krastudy zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Był to czas, w którym dzieci młodsze, jak również starsze borykające się z podobnymi problemami miały okazję wspólnie się zintegrować i uczestniczyć we wspólnych zabawach. Opiekunowie zaś umilali sobie dzień wzajemnymi rozmowami i odpoczynkiem.
Wspólnie spędzony czas uświetniał nam tradycyjny grill z pieczonymi kiełbaskami, kaszanką, surówkami oraz chlebem ze smalcem. 

Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, za który serdecznie dziękujemy sponsorowi Stowarzyszeniu Przyjaciół Rodzin Zastępczych „Lepszy Dom” w Dzierzgoniu oraz Rodzicom.
Oprócz tego towarzyszyło nam również wiele atrakcji prowadzonych przez animatorów z „Innego Świata”. Starsze dzieci chętnie brały udział w zabawie paintball do celu na polu manewrowym oraz musztrze wojskowej. Na młodsze dzieci czekało również wiele zabaw, takich jak: malowanie twarzy, balonowe ZOO - modelowanie kolorowych baloników oraz przejażdżki konne dla wszystkich. Niezmierną popularnością cieszyła się trampolina, którą dzieciaki z chęcią opanowały.  Nie zabrakło również wspólnych zabaw dla rodziców i dzieci, którzy razem brali udział w ścieżce edukacyjnej, zabaw z chustą Klauza oraz przejażdżek konnych.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2014-05-28

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Sztumie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, w szczególności zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych i społecznych dziecka, zapewnianie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych, dbanie  o rozwój uzdolnień i zainteresowań.

Rodziny zastępcze są wspierane w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz otrzymują pomoc finansową.

Dla chętnych odbędzie się bezpłatne szkolenie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.
Udzielane są również informacje telefoniczne pod nr 55 267 74 76.

 

 

 


 

2014-05-22

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


 

2014-05-05

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Zastępczych "Lepszy Dom" zaprasza do wzięcia udziału w realizacji projektu "Poznajcie Dolne Powiśle"


 

2014-04-08

BEZPŁATNA PORADA PRAWNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej porady radcy prawnego, który pełni dyżury
w każdy wtorek od godz. 1000 do godz. 1100
w siedzibie PCPR w Sztumie, oś. Sierakowskich 15.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia osobiście bądź telefonicznie: 55 267-74-79 lub e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 


 

 

2014-02-11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

zaprasza


10 rodzin wielodzietnych, minimum 5 osobowych , w których jeden z dorosłych członków rodziny  posiada status osoby bezrobotnej, zamieszkujących w jednej z czterech gmin biorących udział w pilotażu (Sztum, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń)

do udziału w pilotażu realizowanym w ramach projektu pn. „Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

>> Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Załączniki

 

 


 

Sztum, dnia 03.02.2014r.

OGŁOSZENIEKierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 roku na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych w siedzibie właściwego miejscowo Oddziału PFRON o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte,
w ramach:

obszaru A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w
sprzęt rehabilitacyjny,
obszaru B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,
obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszaru D – likwidacja barier transportowych,
obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski w obszarze A należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2014r

Wnioski w obszarach B, C, D, F. G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie od dnia
1 lutego do dnia 31 marca 2014r

Wnioski w obszarze E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 14 listopada 2014r

Ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel: (55) 640-30-75.

Z poważaniem
Ewelina Łęgowska


 


 

 

2014-02-03

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko
RADCY PRAWNEGO
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniony:

Pan Stanisław Ziętek- Kancelaria Radcy Prawnego „Radca”, Malbork

Uzasadnienie:

Pan Stanisław Ziętek posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko radcy prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą, w sposób profesjonalny odpowiadał na zadawane pytania oraz posiada odpowiednie doświadczenie niezbędne na wymaganym stanowisku.

Sztum, dn. 03.02.2014r.                                                                           
Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska


 

 

2014-01-07


KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko RADCY PRAWNEGO – umowa cywilno-prawna


Wymagania:
•    uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
•    wykształcenie wyższe prawnicze,
•    posiadanie nieposzlakowanej opinii,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

•    umiejętność dobrej organizacji pracy własnego stanowiska,
•    sumienność, terminowość, odpowiedzialność,
•    otwartość na kontakt z ludźmi.

Oferta musi zawierać:
•    aktualne CV Oferenta z klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych”,
•    kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•    kserokopię dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych,
•    oświadczenie Oferenta, że nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
•    oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
•    cenę brutto za jedną godzinę świadczenia usług obejmującą całość zamówienia lub poszczególne zadania, wyrażoną cyfrą i słownie.

Zakres pracy:
•    udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu sztumskiego,
•    pomoc przy pisaniu pism procesowych, w tym w postępowaniach: cywilnym, administracyjnym  i karnym,
•    pomoc prawna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Rodzaj umowy:
Umowa cywilno-prawna. Zatrudnienie: styczeń-grudzień 2014. Dwa razy w miesiącu (4 godziny zegarowe), w godzinach urzędowania Zamawiającego. Uzgodnienie dnia tygodnia i godzin nastąpi po wyborze Oferenta i rozpoczęciu współpracy.

Rodzaje i opis głównych kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
•    cena brutto za 1 godzinę zegarową wykonania usługi – 100%.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna  o dacie, której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu takich samych ofert lub unieważnienia konkursu             w przypadku wpłynięcia ofert, których cena za godzinę usługi będzie wykraczała poza możliwości budżetowe Zamawiającego.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16.01.2014r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15 z dopiskiem „RADCA PRAWNY”.
Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na Biuletynie Informacji Publicznej PCPR Sztum.

Sztum, dn. 07.01.2014r.        
Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska                        

 


 

 

2013-09-04

W miniony piątek (30 sierpnia) na terenie Stajni Iskra w Sztumskim Polu odbył się piknik dla rodzin zastępczych.
Atrakcją tego dnia był przejazd na koniu i bryczką. Gry i zabawy sportowe prowadzone były przez animatorkę, która zachęcała do wspólnej zabawy dzieci wraz z opiekunami.
Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku dla łasuchów oraz tradycyjnie upieczonej kiełbaski z grilla.

 

 

 


 

2013-09-03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o terminach szkoleń dla zakwalifikowanych kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

•    06.09.2013r.
•    13.09.2013r.
•    27.09.2013r.
•    04.10.2013r.
•    11.10.2013r.
•    25.10.2013r.
•    31.10.2013r.

Miejsce szkolenia sala nr. 8 w Starostwie Powiatowym w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.
W godzinach 15.00- 19.30.
Serdecznie zapraszamy.

 

 


 

Sztum, dnia 29.05.2013r.

 

 

 


 

Sztum, dnia 13.05.2013 r.

 


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W POWIECIE SZTUMSKIM NA LATA 2013 - 2017

>> Plik do pobrania: Program przeciwdziałania przemocy (pdf)

 

 


 

Sztum, dnia 12.04.2013 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Przyjmowanie wniosków:
w module I – do dnia 30 września 2013 roku,
w module II – w dwóch terminach: do 31 maja i do 30 września 2013 r.

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–    Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
–    Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
–    Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–    Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–    Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
–    Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4)    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, znajdują się na stronie www.pfron.org.pl  (zakładka „Aktywny samorząd”).
Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

>> Plik do pobrania:

Załączniki

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 


 

 

 

Sztum, dn. 03.04.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, w szczególności zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych i społecznych dziecka, zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych, dbanie o rozwój uzdolnień i zainteresowań.

Rodziny zastępcze są wspierane w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz otrzymują pomoc finansową.

W najbliższym czasie dla chętnych odbędzie się bezpłatne szkolenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie przy Os. Sierakowskich 15. Udzielane są również informacje telefonicznie pod nr 55 267-74-79.
Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dn. 27.03.2013r.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje o kolejnych spotkaniach grupy wsparcia, które odbędą się dnia:

  • 20.04.2013r.
  • 11.05.2013r.
  • 15.06.2013r.

 

 


 

Sztum, dn. 14.03.2013r.

 

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko RADCY PRAWNEGO – umowa cywilno-prawna

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 


 

Sztum, dn. 13.03.2013 r.


KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
PSYCHOLOGA- umowa cywilno-prawna

 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 


 

Sztum, dnia 12 marca 2013 r.

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

>> Plik do pobrania:

Ogłoszenie

 

 

 

 


 

Sztum, dnia 22.02.2013r.

OGŁOSZENIE


Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ustalił termin do dnia 30 kwietnia 2013 roku na składanie wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i  powiatowych w siedzibie właściwego miejscowo Oddziału PFRON o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”
W roku 2013, na ternie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:
1.    obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2.    obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3.    obszar D – likwidacja barier transportowych,
4.    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
5.    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6.    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).
Wnioski w przedmiotowej sprawie należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, w terminie do dnia 29 marca 2013 roku.
Ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel: (55) 640-30-75.

Ewelina Łęgowska

 


 

2012-11-16

Uchwała nr XXI/132/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

>> Pobierz (pdf)

 

 


 

2012-11-14

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012  Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku.

POWIATOWY  PROGRAM DZIAŁAŃ  
NA  RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATU SZTUMSKIEGO
na lata 2012 – 2020

>> Pobierz (pdf)

 

 


 

 

2012-09-07

PROGRAM
„AKTYWNY SAMORZĄD”
finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających czestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

>> Więcej informacji:

Ogłoszenie program "Aktywny Samorząd" finansowany ze środków PFRON

Wnioski2011-01-11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU KONKURSOWEGO pn. „Grunt to rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Więcej informacjiW ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie” dla czterech osób niepełnosprawnych został zatrudniony asystent osoby niepełnosprawnej. Asystentem osoby niepełnosprawnej została osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Więcej informacjiW ramach projektu „Uwierz w siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w zakresie aktywizacji zdrowotnej została zorganizowana indywidualna rehabilitacja. Zabiegi rehabilitacyjne zostały przeprowadzone w okresie od 01.03.2010r. do 30.06.2010r. i wzięło w nich udział 6 osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się Szpitalu w Sztumie na Oddziale rehabilitacyjnym.

Więcej informacjiW dniach 14.07.2010r. – 16.07.2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało szkolenie pt. „Komputer i Internet – efektywne narzędzia integracji, awansu społecznego i zawodowego”, w którym udział wzięło 9 osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych.

Więcej informacjiW dniach 19.07.2010r. – 30.07.2010r. zostało zorganizowane szkolenie „Arkusz kalkulacyjny Excel” (30 godzin) prowadzone przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SE „P-TKM” w Sztumie, w którym udział wzięły 4 osoby. Forma szkolenia była o charakterze wykładowo – warsztatowym. Celem kursu było zdobycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności związanych z pracą w arkuszu kalkulacyjnym Excel, zostały omówione zagadnienia podstawowych zasad i technik pracy.

Więcej informacjiDnia 24.09.2010r. w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie” zostało zorganizowane 1,5 godzinne spotkanie kształtujące wiedzę o procesie usamodzielnienia, o przygotowaniu do efektywnego, świadomego procesu usamodzielnienia, w którym udział brały osoby usamodzielniające się, przebywające w rodzinach zastępczych

Więcej informacjiW ramach aktywnej integracji niepełnosprawni uczestnicy projektu uczestniczyli w turnusach rehabilitacyjnych. W okresie 20.06.2010r – 04.07.2010r. jeden niepełnosprawny uczestnik projektu wraz z opiekunem brał udział w turnusie usprawniająco – rekreacyjnym w Ośrodku Wypoczynkowym „Zakopiec” w Zakopanem.

Więcej informacjiDnia 28 maja 2010r. odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W festynie uczestniczyło ponad 30 rodzin zastępczych oraz ok. 100 ich wychowanków z terenu powiatu sztumskiego. Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie festyn przeprowadził Dzierzgoński Ośrodek Kultury. Zabawa rozpoczęła się koncertem zespołu jazzowego New Tone. Muzycy sprawdzili wiedzę dzieci ze znajomości nazw poszczególnych instrumentów. Uczestnicy brali udział również w innych konkursach, wygrani otrzymywali upominki. Największym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych cieszył się pokaz walk rycerskich. Wszyscy z zaciekawieniem przyglądali się walce rycerzy z Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej.

Więcej informacji
Dnia 23 lutego 2010r. w ramach działań środowiskowych odbyło się szkolenie, którego celem było przekazanie rodzicom zastępczym wiedzy na temat procesu usamodzielnienia wychowanków, którzy znajdują się pod ich opieką. Koordynator projektu zapoznał uczestników szkolenia z przepisami prawnymi na temat procesu usamodzielnienia, zostały przedstawione prawa i obowiązki osoby usamodzielnianej, zasady konstruowania Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

Więcej informacji


 

29-01-2010

Realizacja projektu systemowego „Uwierz w siebie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 2010 rok.

Celem ogólnym projektu jest zapobieganie u 16 osób negatywnym skutkom, jakie niesie ze sobą zagrożenie wykluczeniem społecznym i łagodzenie negatywnych skutków tego zagrożenia.

Więcej informacjiInformacja o programie Uwierz w siebie - liknij aby pobrac.

W miesiącach październik- listopad 2009r. uczestnicy projekty mogli skorzystać z indywidualnych zajęć psychologicznych. Konsultacje prowadził psycholog Andrzej Boczkowski.

Celem zajęć było zwiększenie wśród byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych wiary we własne siły, wzrost samooceny, zmotywowanie do nauki.

Galeria zdjęć oraz więcej informacji...