Usamodzielnienie

Usamodzielnienie


Wzory dokumentów dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych


1. Informacja dla osoby usamodzielnianej
2. Wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia
3. Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia
4. Indywidualny Program Usamodzielniania
5. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki
6. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie
7. Wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia
8. Oświadczenie osoby usamodzielnianej
9. Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej
10. Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez PCPR
11. Zmiany do IPU
12. Ocena końcowa IPU

Wzory dokumentów dla usamodzielnianych wychowanków MOW, MOS, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM

1. Informacja dla osoby usamodzielnianej
2. Wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia
3. Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia
4. Indywidualny Program Usamodzielniania
5. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki
6. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie
7. Wskazanie opiekuna procesu usamodzielnienia
8. Oświadczenie osoby usamodzielnianej
9. Oświadczenie dotyczące sytuacji dochodowej osoby usamodzielnianej
10.Upoważnienie do przekazywania świadczeń przez PCPR
11. Zmiany do IPU
12. Ocena końcowa IPU