Schematom Stop

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie jako lider wraz z partnerami  (MOPS W Sztumie, GOPS w Mikołajkach Pomorskich, GOPS w Starym Dzierzgoniu, MOPS w Dzierzgoniu oraz PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu) realizuje od 01 stycznia 2014 r. projekt „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego przystąpiło 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu sztumskiego.

 

W ramach tego projektu zorganizowanych zostało kilka atrakcji dla rodzin uczestniczących w projekcie, m.in. dziesięciodniowa kolonia letnia w miejscowości Jastrzębia Góra dla 19 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, która odbyła się w dniach 24.07.2014 r. – 02.08.2014 r.

Kolejną z atrakcji była wycieczka do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże” Gdańsk – Oliwa dnia 29.08.2014 r.

Rodziny, biorące udział w projekcie mają również szansę na poprawę sytuacji zawodowej, poprzez wszelkiego rodzaju kursy organizowane w ramach działań projektu „Schematom STOP”. W czasie, gdy rodzice uczestniczą w takich kursach, dzieci mogą korzystać z opieki  wyspecjalizowanego pedagoga w sali Centrum Dla Rodzin, którą przystosowano dzięki środkom z projektu.

Poniżej kilka zdjęć przedstawiających w/w atrakcje.