Aktualności

2017-08-04

Dnia 28.07.2017 r. w Sali Kominkowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie mieszczącej się przy ulicy Reja 12 odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych. Tematem przewodnim było „ Wsparcie dziecka w procesie usamodzielnienia”. Szkolenie przeprowadzone zostało przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii -  pana Dariusza Wasińskiego. 

Omawiana tematyka dotyczyła m.in. procesu usamodzielnienia podopiecznych rodzin zastępczych w świetle prawa, przygotowania wychowanka do samodzielności - co powinien wiedzieć i umieć wychowanek przed usamodzielnieniem oraz kiedy powinien się usamodzielnić.

Uczestnicy dzielili się ze sobą swoimi doświadczeniami, sukcesami jak również   niepowodzeniami w w/w procesie, rozmowy poruszały również kwestię wyzwań wychowawczych związanych z dorastaniem podopiecznych – pojawiających się konfliktów z opiekunami, buntu, relacji z rodziną biologiczną oraz samego kształtowania się tożsamości młodego człowieka.

 

 

 

 


 

2017-06-08

Powiatowy Dzień Rodziny

z obchodami Dnia Dziecka

 

Dnia 3 czerwca 2017 r. w miejscowości Mikołajki Pomorskie dbył się Powiatowy Dzień Rodziny z obchodami Dnia Dziecka organizowany przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Dzierzgoń, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mikołajki Pomorskie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzierzgoń i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztum. Tematyką spotkania była promocja rodzicielstwa zastępczego i integracja środowiska lokalnego. Spośród zaproszonych gości przybyli Starosta Powiatu Sztumskiego, Pan Wojciech Cymerys oraz Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, Pan Kazimierz Kulecki. W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele intytucji samorządowych, rodziny zastępcze, a także społeczność lokalna z Gminy Mikołajki Pomorskie oraz z pozostałych gmin Powiatu Sztumskiego. Organizatorzy w programie dla uczestników zaplanowali między innymi gry i zabawy rodzinne, konkurencje rekreacyjne, animacje dla dzieci, występy artystyczne, dmuchańce, teatrzyk dla dzieci, możliwość obejrzenia wozu strażackiego, policji oraz darmowy poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, lodów i gofrów. Podczas uroczystości Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska wręczyła wybranym rodzinom zastępczym statuetki w ramach podziękowania za wieloletnią pracę oraz trud włożony w opiekę i wychowanie podopiecznych. Imprezę uświetliły zabawy i gry dla dzieci zorganizowane przez animatorów z Nibylandii z Prabut. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach: puszczanie baniek, przeciąganie liny, tańce i śpiewy, konkurencja sumo, animacje z tunelem i chustą oraz skręcanie balonów. Każde dziecko biorące udział w zabawach otrzymało drobny upominek.

Kierownik PCPR-u w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska bardzo dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, współpracę w organizacji uroczystości oraz wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę.

 

 

 


 

 

2017-05-25

 

 

 


 

2017-03-07