Zamówienia publiczne

Sztum, dn. 28.01.2013r.

Zapytanie ofertowe

1.    Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum

2.    Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań mających na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych w formie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu powiatu sztumskiego.

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe


Sztum, dn. 28.01.2013r.

Zapytanie ofertowe

1.    Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum

2.    Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu sztumskiego.

>> Plik do pobrania:
Zapytanie ofertowe

 

 

 


Sztum, 06.09.2012r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (kliknij, aby otworzyć)

 

 


 

Sztum, 28.08.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka oraz dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”

>> Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2012