Projekt "Uwierz w siebie" - zapytania ofertowe

Sztum, dnia 18.10.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.
2.    Przedmiot zamówienia: kurs komputerowy (podstawowy) dla 5 osób w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3.    Termin realizacji zamówienia: od listopada do 16 grudnia 2013r.
4.    Główne kryterium oceny: cena.
5.    Istotne warunki zamówienia:
•    przeprowadzenie kursu komputerowego dla 5 niepełnosprawnych uczestników projektu,
•    przeprowadzenie kursu na terenia miasta Sztum.
6.    Wykonawca zobowiązuję się do:
•    przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane)
•    przedstawienia programu kursu ( w tym również ilości godzin)
•    zapewnienia sali wykładowej
•    zapewnienia materiałów szkoleniowych,
•    wydania stosownych zaświadczeń o ukończeniu kursu.
7.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
8.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs komputerowy”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76. do godz. 14:00.
9.    Termin złożenia ofert: 31.10.2013r.
10.    Termin otwarcia ofert: 04.11.2013r.
Ewelina Łęgowska

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 


 

 

Sztum, dnia 17.10.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.
2.    Przedmiot zamówienia: kurs ratowniczy, stopień: Młodszy Ratownik WOPR
3.    Termin realizacji zamówienia: od listopada  do 17 grudnia  2013r.
4.    Główne kryterium oceny oferty:  cena
5.    Istotne warunki zamówienia:
•    przeprowadzenie: kursu ratowniczy dla 1 uczestnika projektu „Uwierz w siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską.
6.    Wykonawca zobowiązuję się do:
•    Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
•    Przedstawienia programu kursu ( w tym ilości godzin),
•    Zapewnienia sali wykładowej,
•    Zapewnienia materiałów szkoleniowych,
•    Wydania stosownych zaświadczeń o ukończeniu kursu.
7.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
8.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs ratowniczy”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76. do godz. 13:00
9.    Termin złożenia ofert 30.10.2013r.
10.    Termin otwarcia ofert 31.10.2013r.
Ewelina Łęgowska

 

 


 

 

Sztum, dnia 15.10.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.
2.    Przedmiot zamówienia: kurs animator czasu wolnego w turystyce i hotelarstwie w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3.    Termin realizacji zamówienia: listopad - grudzień 2013r.
4.    Główne kryterium oceny: cena.
5.    Istotne warunki zamówienia:
•    przeprowadzenie kursu: animator czasu wolnego w turystyce i hotelarstwie dla jednej uczestniczki projektu.
6.    Wykonawca zobowiązuję się do:
•    przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane)
•    przedstawienia programu kursu ( w tym również ilości godzin)
•    zapewnienia sali wykładowej
•    zapewnienia materiałów szkoleniowych,
•    wydania stosownych zaświadczeń o ukończeniu kursu.
7.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
8.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs animator czasu wolnego w turystyce i hotelarstwie”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76. do godz. 15:00.
9.    Termin złożenia ofert: 28.10.2013r.
10.    Termin otwarcia ofert: 29.10.2013r.
Ewelina Łęgowska

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

 


 

Sztum, dnia 07.10.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15,
2.    Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów edukacyjno – profilaktycznych dla 8 uczestników projektu w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3.     Termin realizacji zamówienia: listopad 2013r.
4.    Główne kryterium oceny: cena.
5.    Istotne warunki zamówienia: W warsztatach wezmą udział byli wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Celem warsztatów będzie zdobycie poczucia samoskuteczności warunkujące otwartość na nowe wyzwania i wiedzę oraz wiarę we własne siły i możliwości, motywację do zwiększenia wysiłków na drodze do osiągnięcia celów.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7.    Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe dotyczące warsztatów edukacyjno – profilaktycznych dla uczestników projektu systemowego „Uwierz w siebie” .Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76 do godz. 15:00
8.     Termin złożenia ofert: 23.10.2013r.
9.    Termin otwarcia ofert: 24.10.2013r

Ewelina Łęgowska   

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 


 

Sztum, dnia 04.10.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.
2.    Przedmiot zamówienia: kurs języka angielskiego (poziom podstawowy) w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3.    Termin realizacji zamówienia: październik – listopad 2013r.
4.    Główne kryterium oceny: cena.
5.    Istotne warunki zamówienia: przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla jednego uczestnika projektu. Jest to osoba niepełnosprawna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mająca dysfunkcję narządu ruchu.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs języka angielskiego”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
8.    Termin złożenia ofert: 18.10.2013r.
9.    Termin otwarcia ofert: 21.10.2013r.

Ewelina Łęgowska

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie


 

Sztum, dnia 04.10.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.
2.    Przedmiot zamówienia: kurs stylizacji paznokcia w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3.    Termin realizacji zamówienia: październik - listopad 2013r.
4.    Główne kryterium oceny: cena.
5.    Istotne warunki zamówienia: przeprowadzenie kursu stylizacji paznokcia dla jednej uczestniczki projektu.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs stylizacji paznokcia”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
8.    Termin złożenia ofert: 17.10.2013r.
9.    Termin otwarcia ofert: 18.10.2013r.

04.10.2013r. Ewelina Łęgowska

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

 


 

 

Sztum, dnia 03.10.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.
2.    Przedmiot zamówienia: kurs operatora wózków widłowych w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3.    Termin realizacji zamówienia: październik – listopad 2013r.
4.    Główne kryterium oceny: cena.
5.    Istotne warunki zamówienia: przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych dla jednego uczestnika projektu.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs operator wózków widłowych”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76 do godz. 15:00.
8.    Termin złożenia ofert:  16.10.2013r.
9.    Termin otwarcia ofert: 17.10.2013r.

Ewelina Łęgowska   

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

 


 

Sztum, dnia 03.10.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15.
2.    Przedmiot zamówienia: kurs operatora koparko – ładowarki w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3.    Termin realizacji zamówienia: październik –  grudzień 2013r.
4.    Główne kryterium oceny: cena.
5.    Istotne warunki zamówienia: przeprowadzenie kursu operatora koparko - ładowarki dla jednego uczestnika projektu.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs operator koparko – ładowarki ”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76 do godz. 15:00.
8.    Termin złożenia ofert:  16.10.2013r.
9.    Termin otwarcia ofert: 17.10.2013r.

Ewelina Łęgowska

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 

 

 


 

Sztum, dnia 13.05.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15
2.    Przedmiot zamówienia: przewóz 13 osób (8 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów) do NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Sanatorium „Panorama Morska” ul. Uzdrowiskowa 15, 76-107 Jarosławiec.
3.    Termin realizacji zamówienia : wyjazd dnia 06.07.2013r. i powrót dnia 19.07.2013r.
4.    Cena jest głównym kryterium oceny oferty.
5.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
6.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przewóz osób”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
7.    Termin złożenia ofert 31.05.2013r.
8.    Termin otwarcia ofert 03.06.2013r.

Ewelina Łęgowska

 


 

Sztum, dnia 19.03.2013r.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
oś. Sierakowskich 15
82-400 Sztum


ZAPYTANIE OFERTOWE


1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15
2.    Przedmiot zamówienia: turnus rehabilitacyjny 14 dniowy dla 13 osób ( w tym 8 osób niepełnosprawnych o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, mających następujące schorzenia i dysfunkcję: upośledzenie narządu ruchu, zaburzenia układu oddechowego, zaburzenia psychiczne, neurologiczne, immunologiczne i epilepsja oraz 5 opiekunów) w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
3.    Opis zamówienia:
1)    14 dniowy turnus rehabilitacyjny dla 13 osób (w tym 8 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów) w miejscowości nadmorskiej,
2)    pełne wyżywienie, noclegi w pokojach 1, 2 i 3 osobowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3)    pokoje z łazienką,
4)    co najmniej 2 zabiegi dziennie, zajęcia kulturalno – oświatowe oraz inne atrakcje,
5)    ośrodek musi posiadać ważny wpis do rejestru organizatorów turnusów i wpis do rejestru ośrodków.
4.    Termin realizacji zamówienia: lipiec – sierpień 2013r.
5.    Kryteria oceny ofert:
1)    cena  - 40 pkt.
2)    atrakcyjność oferty – 60 pkt., w tym:
•    zabiegi rehabilitacyjne (ile i jakie),
•    zaplecze rekreacyjne (jakie, podać przykłady),

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
•    formy spędzenia czasu wolnego (jakie, podać przykłady),
•    inne – wskazane przez Wykonawcę.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na turnus rehabilitacyjny”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
8.    Termin złożenia ofert 30.04.2013r.
9.    Termin otwarcia ofert 02.05.2013r.
19.03.2013r. Ewelina Łęgowska

 

 


 

Sztum, dnia 17.10.2012r.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
oś. Sierakowskich 15
82-400 Sztum

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15
2. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów edukacyjno – profilaktycznych dla 8 uczestników projektu.
3. Termin realizacji zamówienia: listopad 2012r.
4. Główne kryterium oceny: cena.
5. Istotne warunki zamówienia: W warsztatach wezmą udział byli wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Celem warsztatów będzie zdobycie poczucia samoskuteczności warunkujące otwartość na nowe wyzwania i wiedzę oraz wiarę we własne siły i możliwości, motywację do zwiększenia wysiłków na drodze do osiągnięcia celów.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe dotyczące warsztatów edukacyjno – profilaktycznych dla uczestników projektu systemowego „Uwierz w siebie” .Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
8. Termin złożenia ofert: 30.10.2012r.
9. Termin otwarcia ofert: 31.10.2012r.

17.10.2012r. Ewelina Łęgowska
(data i podpis osoby upoważnionej)

 


 

 

Sztum, dnia 27.09.2012r.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
oś. Sierakowskich 15
82-400 Sztum

ZAPYTANIE OFERTOWE


1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15
2.    Przedmiot zamówienia: kurs opiekun osób starszych dla 1 osoby niepełnosprawnej.
3.    Termin realizacji zamówienia: październik, listopad 2012r.
4.    Cena jest głównym kryterium oceny oferty.
5.    Istotne warunki zamówienia: przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika naszego projektu „Uwierz w siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską. Jest to osoba niepełnosprawna o znacznym stopniu niepełnosprawności.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs opiekun osób starszych”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
8.    Termin złożenia ofert 08.10.2012r.
9.    Termin otwarcia ofert 09.10.2012r.

Agnieszka Ostrowska

 

 


 

 

Sztum, dnia 24.09.2012r.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
oś. Sierakowskich 15
82-400 Sztum

ZAPYTANIE OFERTOWE


1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15
2.    Przedmiot zamówienia: kurs spawacza dla 1 osoby niepełnosprawnej.
3.    Termin realizacji zamówienia: październik, listopad 2012r.
4.    Cena jest głównym kryterium oceny oferty.
5.    Istotne warunki zamówienia: przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika naszego projektu „Uwierz w siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską. Jest to osoba niepełnosprawna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs spawacza”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
8.    Termin złożenia ofert 05.10.2012r.
9.    Termin otwarcia ofert 08.10.2012r.

24.09.2012r. Agnieszka Ostrowska

 

 


 

Sztum, dnia 04.09.2012r.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
oś. Sierakowskich 15
82-400 Sztum

ZAPYTANIE OFERTOWE


1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15
2.    Przedmiot zamówienia: przewóz ok. 20 osób (osoby niepełnosprawne w tym jedna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz byli wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z opiekunami) do Multikina w Elblągu.
3.    Termin realizacji zamówienia : wyjazd dnia 21.09.2012r. i powrót dnia 21.09.2012r.
4.    Cena jest głównym kryterium oceny oferty.
5.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
6.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przewóz osób”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
7.    Termin złożenia ofert 17.09.2012r.
8.    Termin otwarcia ofert 18.09.2012r.


Agnieszka Ostrowska

 


 

Sztum, dnia 27.06.2012r.

Powiatowe Pomocy Rodzinie w Sztumie
oś. Sierakowskich 15
82-400 Sztum

ZAPYTANIE OFERTOWE


1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15
2.    Przedmiot zamówienia: kurs prawo jazdy kat. B
3.    Termin realizacji zamówienia: czerwiec – grudzień 2012 r.
4.    Cena i lokalizacja jest głównym kryterium oceny oferty.
5.    Istotne warunki zamówienia: przeprowadzenie kursu dla uczestników naszego projektu „Uwierz w siebie”. Kurs odbywałby się w siedzibie zleceniobiorcy.
6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na kurs operatora wtryskarek oraz kursu na wózki widłowe”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
8.    Termin złożenia ofert 11.07.2012 r.
9.    Termin otwarcia ofert 11.07.2012 r.


Agnieszka Ostrowska

 

 


 

Sztum, dnia 26.06.2012r.

Powiatowe Pomocy Rodzinie w Sztumie
oś. Sierakowskich 15
82-400 Sztum

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, os. Sierakowskich 15
2.    Przedmiot zamówienia: przewóz 11 osób (osoby niepełnosprawne w tym jedna poruszająca się na wózku inwalidzkim wraz z opiekunami) do Ośrodka Wczasowo – Rehabilitacyjnego „Piramida I”, ul. Północna 9, 76-153 Darłowo.
3.    Termin realizacji zamówienia: wyjazd dnia 11.08.2012r. i powrót dnia 24.08.2012r.
4.    Cena jest głównym kryterium oceny oferty.
5.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Ostrowska
6.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na przewóz osób”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod numer 55 267 74 76.
7.    Termin złożenia ofert 13.07.2012r.
8.    Termin otwarcia ofert 13.07.2012r.

Agnieszka Ostrowska