REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie swoim działaniem obejmuje powiat sztumski. Realizuje zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim poprzez (poniżej wnioski do pobrania):

1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
4. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
5. dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej


Wnioski do pobrania:

WNIOSEK o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych

WNIOSEK o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier komunikowaniu się.

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o udzielenie dofinansowania na likwidację  barier technicznych dla osób niepełnosprawnych

klauzula RODO

Orzecznictwo

 


Obsługa osób niepełnosprawnych – pokój nr 12
Agnieszka Olszańska – pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych
tel. 55 640-30-75