Projekt "Grunt to rodzina" - nabory


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


projekt konkursowy p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.


W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko radcy prawnego w wyznaczonym terminie aplikacje złożył 1 kandydat:

•    Adam Ulita – Kancelaria Radcy Prawnego, ul. 11 Listopada, 82-500 Kwidzyn


W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestnika konkursu stwierdza się, iż w/w osoba spełnia wymogi formalne.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 02.02.2012r. o godz. 13:30


Projekt „Grunt to rodzina”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


projekt konkursowy p. n. „Grunt to rodzina” współfinansowany ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w wyznaczonym terminie aplikacje złożyły 2 osoby:

•    Adrianna Pielak – zam. Nowa Karczma
•    Daria Parafiniuk – zam. Sztumska Wieś


W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów przedłożonych przez uczestników konkursu stwierdza się, iż Pani Adrianna Pielak spełnia wymogi formalne, natomiast Pani Daria Parafiniuk nie spełnia wymogów formalnych.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 31.01.2012r. o godz. 14:30

 

 

 


 

2012-01-10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko RADCY PRAWNEGO

w ramach realizowanego projektu konkursowego p. n. „Grunt to rodzina”
współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Plik do pobrania: Ogłoszenie

 

 


 

2012-01-10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO

w ramach realizowanego projektu konkursowego p. n. „Grunt to rodzina”
współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 „
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Plik do pobrania: Ogłoszenie

 

 


 

2012-01-10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZTUMIE
Ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA – poradnictwo specjalistyczne

w ramach realizowanego projektu konkursowego p. n. „Grunt to rodzina”
współfinansowanego ze środków EFS Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Plik do pobrania: Ogłoszenie