Projekt "Uwierz w siebie" - podsumowanie

Podsumowanie projektu systemowego „Uwierz w siebie”

Dnia 21.12.2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie podsumowało realizację projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.

Projekt skierowany był do 20 osób niepełnosprawnych oraz 12 osób byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych.

Uroczysta gala zorganizowana została w Sali Starostwa Powiatowego przy ul. Reja w Sztumie. Programem spotkania było podsumowanie realizacji działań w projekcie (prezentacja) – omówienie rezultatów miękkich i twardych, produktów w projekcie, przeprowadzenie badań diagnostycznych, przygotowanie raportów dotyczących potrzeb uczestników, prezentacja nabytych umiejętności w kursie bukieciarstwa oraz dyskusja na temat osobistych odczuć  i wrażeń z realizacji i przebiegu projektu.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Antoni Downarowicz - Wicestarosta Powiatu Sztumskiego, Danuta Senger -Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Anna Serocka -Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu systemowego „Uwierz w siebie”.