Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Aktualności PDF Drukuj Email

 

2017-06-08

Powiatowy Dzień Rodziny

z obchodami Dnia Dziecka

Dnia 3 czerwca 2017 r. w miejscowości Mikołajki Pomorskie dbył się Powiatowy Dzień Rodziny z obchodami Dnia Dziecka organizowany przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Dzierzgoń, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mikołajki Pomorskie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzierzgoń i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztum. Tematyką spotkania była promocja rodzicielstwa zastępczego i integracja środowiska lokalnego. Spośród zaproszonych gości przybyli Starosta Powiatu Sztumskiego, Pan Wojciech Cymerys oraz Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, Pan Kazimierz Kulecki. W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele intytucji samorządowych, rodziny zastępcze, a także społeczność lokalna z Gminy Mikołajki Pomorskie oraz z pozostałych gmin Powiatu Sztumskiego. Organizatorzy w programie dla uczestników zaplanowali między innymi gry i zabawy rodzinne, konkurencje rekreacyjne, animacje dla dzieci, występy artystyczne, dmuchańce, teatrzyk dla dzieci, możliwość obejrzenia wozu strażackiego, policji oraz darmowy poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, lodów i gofrów. Podczas uroczystości Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska wręczyła wybranym rodzinom zastępczym statuetki w ramach podziękowania za wieloletnią pracę oraz trud włożony w opiekę i wychowanie podopiecznych. Imprezę uświetliły zabawy i gry dla dzieci zorganizowane przez animatorów z Nibylandii z Prabut. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach: puszczanie baniek, przeciąganie liny, tańce i śpiewy, konkurencja sumo, animacje z tunelem i chustą oraz skręcanie balonów. Każde dziecko biorące udział w zabawach otrzymało drobny upominek.

Kierownik PCPR-u w Sztumie, Pani Ewelina Łęgowska bardzo dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, współpracę w organizacji uroczystości oraz wszystkim gościom za przybycie i dobrą zabawę.

 

 


 

 

2017-05-25

 

 

 


 

2017-03-07

 

 

 

 

 


 

 

2016-12-06

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15.11.2016r. uchwałą nr 66/2016 ustalił termin na składanie nowych wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. w 2017 roku.

Na terenie województwa pomorskiego będą realizowane następujące obszary programu:

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszaru D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, a także w warsztatach terapii zajęciowej,

obszaru E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

obszaru G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie wymagane załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”).

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F. G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Oś. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum, w terminie do dnia 10 lutego 2017r

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Pomorski, ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, w terminie do dnia 30 listopada 2017r

 

 

 


 

 

2016-09-02

Dnia 24.08.2016 r. oraz 30.08.2016 r. odbyły się dwie wycieczki zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie dla dzieci, które są umieszczone w rodzinach zastępczych  w powiecie sztumskim.

W pierwszej wycieczce, która miała miejsce w Gdyni, w Oceanarium oraz w Centrum Nauki Eksperyment brało udział 43 dzieci oraz 6 opiekunów. Były to dzieci uczęszczające od V kl. szkoły podstawowej, po gimnazjum oraz szkoły średniej. Podczas jazdy autokarem wychowankowie usłyszeli krótki rys historyczny na temat miasta Gdynia, wycieczka była organizowana przez biuro podróży Vertigo. W oceanarium odbył się wykład, na którym dzieci dowiedziały się wielu informacji o życiu rekinów, następnie przez mikroskop oglądały zęby, skórę oraz jaja rekinów. Kolejno cała grupa wychowanków udała się na ekspozycję zwierząt morskich, które znajdują się w opisywanym oceanarium. Po czasie spędzonym w oceanarium wycieczka powędrowała do Daru Pomorza, gdzie można było zobaczyć co znajduje się w statku oraz jak wyglądał pobyt marynarzy na morzu. Po obejrzeniu statku cała grupa udała się na obiad. Kolejno wychowankowie mieli wolny czas w Centrum Nauki Eksperymentu. Jest to miejsce, które pobudza kreatywność oraz ciekawość świata. Każde dziecko poprzez zabawę uczyło się wielu ciekawych wiadomości.

Druga wycieczka miała miejsce w Multikinie w Elblągu. Brało w niej udział 29 dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia oraz 9 opiekunów. Cała grupa wycieczkowa wybrała się na film animowany, pt. "Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie". Dzieci świetnie bawiły się w czasie oglądanie bajki. Następnie cała grupa udała się na obiad. Każde dziecko otrzymało ciepły posiłek, słodki mus oraz zabawki.

 

 

 

 


 

2016-09-02

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”
Finansowany ze środków PFRON w 2016 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż dnia 30 sierpnia 2016 roku zakończyło etap przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Jednocześnie informujemy, iż od dnia 5 września 2016 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Modułu II – skierowanego do studentów oraz uczniów szkół policealnych, dotyczących roku akademickiego / szkolnego 2016 / 2017.
Termin składania wniosków upływa 10 października 2016 roku.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska

 

 

 

 

 


 

 

2016-08-11

 

 


 

2016-07-29

 

 

 


 

2016-07-01

W dniu 1 lipca 2016r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbyło się szkolenie pt."Dopalacze- czym są i jak działają". Szkolenie adresowane było do rodzin zastępczych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, która sprzyja chęci sięgania po substancje psychoaktywne. Szkolenie zostało przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, a przeprowadzone zostało przez pracowników PSSE w Malborku. Podczas spotkania rodziny i pracownicy mieli możliwość zapoznania się z negatywnym wpływem dopalaczy na zdrowie i życie młodych ludzi, poznania metod rozpoznawania niepokojących symptomów w kontakcie z młodzieżą oraz zaznajomienia się z sytuacją prawną "dopalaczy"  w Polsce.

 

 

 


 

2016-06-16

 

Dnia 10.06.2016 r. odbył się Powiatowy Dzień Rodziny zorganizowany przez Powiat Sztumski, Gminę Stary Dzierzgoń, Gminę Mikołajki Pomorskie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, GOPS Stary Dzierzgoń oraz GOPS Mikołajki Pomorskie.
Impreza odbyła sie na boisku w Starym Dzierzgoniu. Teamtyką spotkania były: promocja rodzicielstwa zastępczego, profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz integracja środowiska lokalnego. Uroczystość rozpoczęła sie przywitaniem przybyłych gości przez Starostę Powiatu Sztumskiego Pana Wojciecha Cymerys, Wójta Gminy Stary Dzierzgoń Pana Marka Turlej oraz Wójta Gminy Mikołajek Pomorskich Pana Kazimierza Kuleckiego. W uroczystości wzięły udział m.in przedstawiciele instytucji samorządowych, rodziny zastępcze a także społeczność lokalna z gmin Stary Dzierzgoń i Mikołajki Pomorskie. Organizatorzy w programie dla uczestników zaplanowali m.in. gry i zabawy rodzinne, występy artystyczne m.in. Damiana Bojanowskiego, Sebastiana Rakowskiego i Doroty Sinko oraz zespołu muzycznego pn. "Drugi Skład" z Gminnego Ośrodka Kultury z Mikołajek Pomorskich. W trakcie zabawy rozstrzygnięte zostały konkursy plastyczne :"Logo PCPR" oraz "Mam prawo mówić, ufać i czuć". Laureatem konkursu "Logo PCPR" została Eliza Rakowska, wyróżnienia otrzymali Eryk Mańka oraz Milena Barnaś.
Imprezę uświetniały zabawy i gry dla dzieci zorganizowane przez  animatorów z Nibylandii z Prabut. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach: puszczanie baniek małych i dużych, przeciąganie liny, wioska indiańska, strzelanie z łuku itp. Każde dziecko biorące udział  w zabawach otrzymało drobny upominek. Uczestnicy Powiatowego Dnia Rodziny mogli skorzystać z przygotowanych na tę uroczystość specjałów, takich jak: lody, popcorn, wata cukrowa, gofry, grochówka, kiełbasa z grilla, pierogi oraz ciasta domowego wypieku rodzin zastępczych.
Dorośli uczestnicy imprezy mogli także zapoznać się z ofertą edukacyjną Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej z Gdańska.
Kierownik PCPR-u w Sztumie Pani Ewelina Łęgowska bardzo dziękuję wszystkim za okazana pomoc, współpracę w organizacji uroczystości oraz wszystkim  gościom za przybycie i dobrą zabawę.

 

 

 

 

 

 


 

2016-06-01

 

 


 

2016-05-13

KONKURS!!!

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu powiatu sztumskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

Prace należy dostarczyć do dnia 7 czerwca 2016r.

Gwarantujemy nagrody.


Organizator konkursu: Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Sztumie.

 

>> Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU

Zgoda rodziców

 

 


 

 

2016-05-05

OGŁOSZENIE STAROSTY SZTUMSKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATUR DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie uprzejmie informuje, iż w dniu 02.05. br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostało umieszczone ogłoszenie Starosty Sztumskiego w sprawie zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020.
W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego do zgłaszania spośród swoich przedstawicieli po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, czyli w dniu 16 maja 2016r.
Zgłoszenia (decyduje data wpływu) proszę składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie przy Oś. Sierakowskich 15.

Link do ogłoszenia starosty

 

 

 

 


 

2016-03-24

 

 

 


 

2016-03-15


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, że od miesiąca kwietnia 2016r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka będzie przysługiwał dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.
Podstawą przyznania świadczenia będzie złożenie odpowiedniego wniosku do PCPR (do pobrania poniżej). Dodatek wychowawczy przyznawany będzie od 1 kwietnia 2016r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka.
Dodatek przysługuje wszystkim rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka na każde dziecko, bez względu na kryterium dochodowe. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy drogą decyzji administracyjnej.
Dodatek przysługuje od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
Wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego złożone do dnia 30 czerwca uwzględniają wypłatę wyrównania od dnia 1 kwietnia 2016r. Natomiast wnioski złożone od dnia 1 lipca 2016r. - wyrównanie nie przysługuje, a prawo do wypłaty świadczenia przysługiwać będzie od  dnia 1 lipca 2016r.
Wszelkich informacji na temat przyznania i realizacji ww. świadczenia udzielą pracownicy PCPR w Sztumie, w siedzibie pod adresem: os. Sierakowskich 15, 82 - 400 Sztum; pokój nr 14, (I piętro) lub pod numerem telefonu: 55 267 74 76.

>> Plik do pobrania:

Wniosek

 

 


 

 

2016-03-02

 

 

 

 


 

2016-03-01

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON 2016 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie informuje, iż z dniem 01 marca 2016 roku. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Przyjmowanie wniosków:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Moduł I

Moduł II - I półrocze

Moduł II - II półrocze

01.03.2016

30.08.2016

01.03.2015

15.04.2016

18.04.2016

10.10.2016

Terminy dotyczące Modułu II programu „Aktywny samorząd”:

Data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016
do 15 kwietnia 2016 r.

Data zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017
do 10 października 2016 r.

W 2016 roku realizowanych będzie 9 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)      Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–       Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–       Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

2)      Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–       Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–       Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)      Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–         Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

–         Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4)        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Aktywny samorząd”).

Wnioski w przedmiotowej sprawie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie lub na stronie internetowej http://pcpr.powiatsztumski.pl, ponadto informacje na temat zasad ww. programu można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.: (55) 640-30-75.

 

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sztumie

Ewelina Łęgowska

 

 

 


 

2016-02-29

 

 

 


 

 

2016-02-16


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, iż w dniu 20.02.2016 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 14:00 w Dzierzgońskim Domu Kultury, ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Zajęcia prowadzić będzie psycholog, Pani Agnieszka Żejmo.
Ponadto grupy wsparcia prowadzone będą cyklicznie raz w miesiącu. Dokładne terminy spotkań podawane będą na bieżąco.

 

 


 

2016-01-27

W dniu 23.01.2016 roku w Stajni Iskra w Sztumskim Polu odbył się kulig zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie  dla rodzin zastępczych z powiatu sztumskiego. W zabawie tej uczestniczyło ok 90 osób. Wszystkie zaproszone osoby aktywnie uczestniczyły w zorganizowanej zabawie.  Uśmiechy na twarzach dzieci jak i tych nieco starszych dawały poczucie mile spędzonych chwil na łonie natury.   Największą atrakcją była sanna oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku, przy którym można było upiec kiełbaskę i zjeść gorącą grochówkę.

 

 


 

2016-01-20

KONSULTACJE SPOŁECZNE - ,,STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIAT SZTUMSKI 2016-2021”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiat Sztumski 2016-2021”. Wszelkie uwagi i proponowane nowe zapisy prosimy przesyłać do dnia 2 lutego 2016r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Os. Sierakowskich 15 82-400 Sztum pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

>> Pliki do pobrania:

Projekt ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiat Sztumski 2016-2021".

"Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych- Powiat Sztumski 2015"

 


 

2016-01-04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, informuje że w naszej jednostce udzielane są bezpłatne porady prawne. Godziny przyjmowania interesantów :

- Drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 15.00. – 17.00.

Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 15:47